Psychologiepraktijk drs. Imre Dietz

Schrijven – expressie en verbeelden

Schrijven expressie en verbeelden

‘Uit één onbewaakt ogenblik van groot verlangen volgen keuzes voor het leven’

Ik kom eraan is een psychologische thriller over schuld en vergeving, over lust en vriendschap.
Spannend, ontroerend, geestig en bij vlagen erotisch.

Een jonge vrouw. Haar favoriete neef. Haar onuitstaanbaar mooie nichtje. En een sekte. In drie weken tijd wordt het leven van de Utrechtse psychologiestudente Mirka volledig op zijn kop gezet. Allereerst door Sebastian. Hij brengt haar het hoofd op hol met de Argentijnse tango, een dans waar niet alleen de melancholie maar ook de vurigheid vanaf spat.
Daarnaast is er haar favoriete neef Tom, zwaar depressief. Mirka probeert hem te helpen, maar dit valt haar moeilijker dan gedacht. Wat zeker niet meehelpt, is dat hun onsympathieke maar bloedmooie nichtje Ziggy een steeds belangrijker rol begint te spelen in Toms leven.
Mirka raakt betrokken bij de sekteachtige beweging waar Ziggy en Tom hun heil zoeken. Tot haar ontsteltenis lijkt ook minnaar Sebastian ermee te maken te hebben. Hoe lang kan ze haar blik nog afwenden? Heeft zij de moed om haar geliefden tot op het bot te willen leren kennen? En in hoeverre durft ze haar eigen schaamtevolle geschiedenis recht in de ogen te kijken?

Klik hier voor een leesfragment: http://www.wereldbibliotheek.nl/upload_fragmenten/LF-Dietz-%20Ik%20kom%20eraan.pdf

Nu in de boekwinkel of direct op je deurmat

Ik kom eraan is te koop bij je plaatselijke boekhandel (of te bestellen als die het niet heeft).  Mocht je willen kiezen voor het gemak van internetverkoop, dan kun je nu ook een gesigneerd exemplaar bij mij bestellen. Als je je naam en adres mailt naar info@imredietz.nl, en € 10,00 overmaakt op NL 53 INGB 0008159967 t.n.v. I. Dietz te Utrecht, stuur ik je zo snel mogelijk het boek toe.

Recensies

BIBLION/NBD recensie:

Prachtige debuutroman over vier mensen die door een onbezonnen moment in hun leven met elkaar verbonden zijn. Mirka, een jonge psychologiestudente van de Universiteit Utrecht, wordt hopeloos verliefd op de mooie donkere tangodanser Sebastian. Ondertussen maakt ze zich grote zorgen om haar favoriete neef Tom, die zwaar depressief is. Op haar manier probeert ze hem te helpen, maar hij wordt door hun onsympathieke knappe nichtje Ziggy in de armen van een obscure sekte gedreven. Ondertussen ontdekt Mirka een geheim van haar grote liefde. Dit blijkt verband te houden met de problemen uit het verleden van zowel Ziggy als Tom. Ook Mirka speelde in dat verleden een cruciale rol. Boeiend en beeldend geschreven psychologisch verhaal, dat zich afspeelt in een tijdsbestek van drie weken, waarbij langzaam ieders rol in een groot drama duidelijk wordt. Afwisselend verteld door de ik-persoon Mirka en de ik-persoon Tom. Schrijfster is psychologe en geeft met dit verhaal blijk van inzicht in wat een mens beweegt. Schuld, vergeving, lust en vriendschap spelen daarbij een grote rol. Kleine druk en ruime marges.

www.ansiel.cinebelblogs.be

Ik kom eraan begint ogenschijnlijk als een hippe chiklit maar groeit al vlug uit tot een knap opgebouwde psychologische thriller. Wat mij persoonlijk betreft had ze er best de thrillereffecten er mogen uitlaten, dan was het nog een sterke roman geworden. Maar niettemin blijft Ik kom eraan een ijzersterk werk waarin heel knap wordt aangeduid dat je minder prettige gebeurtenissen alleen maar erger maakt door ze te minimaliseren of op te blazen en dat het daarom ook beter én nuttiger is om op een open en eerlijke manier met gebeurtenissen om te gaan. Gelukkig wordt deze boodschap niet te opdringerig geëtaleerd maar wel vakkundig geïntrigeerd in het boeiend verhaal. Ik kom eraan is een vlotte debuutroman, die gestut wordt door een stevige constructie en een vlot taalgebruik.

www.spentakel.nl

Ik kom eraan is goed opgebouwd. Je aandacht wordt vastgehouden omdat je als lezer steeds een tipje van de sluier te zien krijgt, zonder te veel te verraden. Maar wat helemaal goed omschreven is, is hoe een sekte te werk gaat. De leiders manipuleren hen op geraffineerde wijze, de auteur heeft dit subliem weten te omschrijven.
Sowieso is het psychologische aspect in dit verhaal goed uitgediept en uitgewerkt. Mirka is zelf psychologiestudente en door de gebeurtenissen vraagt zij zich steeds meer af of deze studie wel de juiste voor haar is omdat ze haar naasten niet aan het praten krijgt en zelf ook geheimen met zich meedraagt. De plot is goed onderbouwd en komt daardoor geloofwaardig over.
Ik kom eraan is een spannend en meeslepend boek vol erotiek, manipulatie, geheimen en adoratie. Een absolute aanrader van een veelbelovend auteur.

www.damespraatjes.nl

Het verhaal sloeg ook af en toe een onverwachte weg in wat het een interessant boek maakte om te lezen. Ondanks de aangrijpende gebeurtenissen die op passende wijze op papier zijn gezet is het niet deprimerend en zwaar maar een meeslepend, spannend en aangrijpend boek. Dit boek is een spannend en erotisch verhaal over lust en vriendschap, schuld en vergeving en het verveelt absoluut niet!

www.crimezone.nl

Ik kom eraan is een vlot geschreven thriller. Het verhaal komt weliswaar wat langzaam op gang, maar ongeveer halverwege krijgt het een goede vaart, en wordt het moeilijk om het boek nog weg te leggen. Hoofdpersonage Mirka is studente psychologie en heeft een zwak voor de Argentijnse tango. Het zijn twee factoren die haar erg menselijk maken. Ook de overige personages zijn goed uitgewerkt. Er wordt veel aandacht besteed aan zowel de levendige passies en interesses, als aan de persoonlijke, negatieve gedachtegang van de personages. Het verhaal is verteld vanuit het ik-perspectief, waarbij Mirka en, weliswaar in mindere mate, Tom als ik-vertellers optreden. Dit heeft zeker een toegevoegde waarde, daar de twee totaal verschillend in het leven staan en andere doelen voor ogen hebben op één en hetzelfde vlak. De sekte waar Tom in belandt wordt uitvoerig besproken: een interessant gegeven. De rust in de ruimte waar de sessies worden uitgevoerd is bijna voelbaar. Hoewel je als lezer al die tijd weet hoe het zit, doordat het verhaal vanuit twee personages wordt belicht, is de plot toch verrassend omdat er verschillende aspecten uit onverwachte hoek komen. Het verhaal is niet heel erg spannend, maar een goed geslaagd debuut is Ik kom eraan absoluut.

Psychologiepraktijk
Imre Dietz