Psychologiepraktijk drs. Imre Dietz

Acteren -vrijheid en spelen

Werkwijze en opleiding

Op de dramadocentopleiding in Kampen (1989-1993) werd nogal eens discussie gevoerd of spel vooral moest leiden tot een mooie voorstelling (drama als doel) of tot verandering (drama als middel). Dit laatste, speltechnieken inzetten om iets te ontdekken en te leren, sprak me zeer aan; vandaar mijn vervolgstudie psychologie. Als trainingsacteur combineer ik nu het plezier van acteren met het nut van inzicht en verandering. Samen onderzoeken wat je gedrag met anderen doet en hoe je hiermee kan gaan spelen, maakt je vrijer, zekerder en meer ontspannen.

Ervaring met het spelen van personages in:

– trainingen Huiselijk Geweld, Seksueel geweld, Persoonlijke effectiviteit, Bedrijfsopvang, Rampenopvang en Verlies en Rouw aan Buro Slachtofferhulp, politiekorpsen, familierechercheurs, brandweer, begrafenisondernemingen en GGZ-instellingen via Vormingscentrum De Essenburgh

– trainingen Communicatieve vaardigheden, Coachingsvaardigheden, Functionerings- en beoordelingsgesprekken, Competentiegericht beoordelen en Situationeel leidinggeven aan Super de Boer, Edah en Konmar via Hoebergen Training en Opleidingsadvies

– trainingen Omgaan met schokkende gebeurtenissen aan managers van Kruidvat, Gamma en het Bijlmer gevangenispersoneel via Iwema Consultancy

– trainingen Omgaan met Borderline Persoonlijkheidsstoornissen, Huiselijk geweld, Verdenking van kindermishandeling via Kenniscentrum Movisie

– trainingen Feedback geven via Trainingsbureau De Werking

Voor meer informatie en overleg: info@imredietz.nl.

Psychologiepraktijk
Imre Dietz